Kaynaklar

KİTAPLAR

 • Bir Zamanlar Kütahya, İbrahim Nazlı, Üniversite Kitabevi Yayınları, 1996
 • Kütahya Şehri, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1932
 • Rengarenk Kütahya, Ahmet Yakupoğlu, 1991
 • Kütahya Evleri, Lami Eser, 1955
 • Survey of Medieval Castles of Anatolia 1: Kütahya, Clive Foss, 1985
 • Kütahya -Atatürk’ün doğumunun 100. yılına armağan-, 1981
 • Kütahya’da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı eserleri, Mustafa Kalyon, 2020
 • Kütahya’da Su Medeniyeti, M. Mustafa Kalyon, 2010
 • Kütahya’da Su Yapıları, M. Mustafa Kalyon, 2022
 • Kütahya Ovası Monografisi, Celile Gizer
 • Kütahya Ovası ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası, Yusuf Dönmez, 1972
 • Tarihte Kütahya, Hamza Güner, 1961
 • Kütahya Camileri, Hamza Güner, 1964
 • Kütahya Yöresi ve Ağızları, Tuncer Gülensoy, 1988
 • Kadim Şehir Kütahya, Nurullah Özdemir, 2018
 • Minareyi Kaybetmemek, Nurullah Özdemir, 2022
 • 43. Şehir Bizim Kütahya, Kadir Güler, 2021
 • 19. yüzyıl Anadolu Şehirleri, İlhan Pınar, 1998
 • Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Doğan Kurban
 • Türk Evi Plan Tipleri, Sedad H. Eldem, İTÜ Mimarlık Fakültesi
 • “Türk Hayat”lı Evleri, Doğan Kuban, MTR
 • Türk Sanatı, Osman Aslanapa, Remzi Kitabevi
 • Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu, Bildiri Kitabı, DPÜ
 • Ahreti ve Dönemi, Bilal Kemikli, Ahmet Türkan, TDK

MAKALELER

 • Evliya Çelebi Kütahya’da, Ejder Okumuş
 • Kütahya Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Muharrem Aşık
 • Kütahya’da Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarisi, Sercan Keykubatlı
 • Fransız Gezgin Charles Texier’in Küçük Asya’sının Anadolu Kültür Tarihindeki Yeri, Musa Yıldız
 • Ahmet Yakupoğlu’nun Resimlerinde Geleneksel Kütahya Sivil Mimari Örneklerinin Dünü ve Bugünü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Pınar Yazkaç
 • Sokak Estetiği Bakımından Eski Kütahya Evleri, Hüsnü Kayalı
 • XIX. Yüzyılda Kütahya’nın Tarihi Coğrafyası, Mehmet Bayartan
 • XVIII. Yüzyılda Kütahya Vakıflarının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katkıları, Özlem Soyer Zeyrek
 • Kütahya’nın Kent İmgesi Bağlamında İncelenmesi, Özgün Özbudak
 • Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi: “Ahierbasan Sokağı ve Evleri”, Berk Minez
 • Seyahatnamelerde Kütahya, Kazım Toylan
 • Kütahya Sivil Mimari Örnekleri Kapsamında Kossuth Evinin Değerlendirilmesi ve Kurgusal Mekan Açısından Analizi, Çağrı Yalçın
 • Geleneksel Kütahya Evlerinin Yapım Tekniğinin İncelenmesi ve Koruma Önerileri, Pınar Koçlardan
 • Kütahya Çeşmeleri, Yasemin Verim
 • Kütahya’da II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş İki Çeşme: Çinili Çeşme ve Hürriyet Çeşmesi, Yasemin Verim
 • Yerel Yönetimlerde Kent Planlaması Anlayışınının Dönüşüm Evrelerine bir Örnek: Kütahya Kenti (1923-1960), Ali Gökdül
 • Kütahya ve Uşak Şehirlerinin Eski Evleri, Türk Etnografya Dergisi, Sayı VI, 1963
 • Public Participation in the Revitalization of Kutahya’s CBD in Turkey, Berk Minez, Nevnihal Erdoğan
 • Türk Sanatında Kale Mimarisi, Ali Boran
 • İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bizans-Türk Çeşmesi, Semavi Eyici
 • Balıklı Tekkesinin Ön Araştırması, Emine Müderrisoğlu Altıntaş
 • Anadolu’nun Geleneksel Konularında Ahşap Kullanımına Dair Bir Derleme, Neslihan Özhan
 • İstanbul ve Anadolu’da Bulunan Askeri Kışlaların Osmanlı Ekonomisine Etkileri (1850-1860), Muhammer Aydın

WEB SİTELERİ

 • yakupoglu.dpu.edu.tr
 • kutahya.gov.tr
 • commons.wikimedia.org
 • europeana.eu
 • tr.pinterest.com
 • eskiturkiye.net
 • tr.wikipedia.org
 • youtube.com
 • wowturkey.com

FACEBOOK

 • Tarihtir Kütahya
 • Kütahya Kültür ve Tarih Araştırmaları
 • Kütahya İlinden Yetişenler Derneği

*bu sayfa güncellenecektir