Kütahya’nın Psikocoğrafyası

Kütahya’yı neyin nerede olduğuna göre değil neyin nereye neden yapıldığına göre çalıştığımızda daha iyi anladığımızı keşfettiğimde bu projeye başladım. Kale kapıları, antik komşular, o dönemin şartlarına göre araziye yerleşme ve farklı dönemler arası koşullara göre simülasyona başladım. Bir kaynaktan bazen bir şehirde bazı sokakların binlerce yıllık güzergahlar olduğu fikrinden ve her şeyin işlevsel olması gereken bir dönemde mantıklı argümanlar da arayarak Kütahya’nın bugün nasıl gözüktüğüne bakarak geçmişte nasıl gözüktüğünü çıkardım.

Kütahya’nın 1500 yıl öncesini temel alan bu simülasyon tarihi tutarlılık içermiyor. Ama bu simülasyon kullanılarak Selçuklu, Germiyan, Osmanlı dönemi simülasyonları hazırlanabilecek. Ayrıca Kütahya’nın coğrafyasını, tarım ve hayvancılığını, bağ ve bahçelerini, derelerini, doğasını ve ticaretini anlatmak için gerekli her şey bu simülasyonda yer alıyor. Bu simülasyon Kütahya’nın o dönem nasıl gözüktüğünü değil -ki zaten kimse bilmiyor-, nasıl gözüküyor olabileceğinin -Kütahya üzerine bugüne ulaşmış tüm veriler ile bilim de kullanılarak yapılmış- içgüdüsel ve kişisel yorumumudur.

Abdullah Reha Nazlı

Kale-i Bala, Aslanlı Kapı, 11.02.2024

Kale’nin ana kapısı, kalenin kuzeyinde olup doğuya bakmaktadır. Evliya Çelebi bu kapıda iki mermer aslan heykeli görmüştür. Belgeselini izlemek için tıklayınız.

Çukur Çeşme’den Taşkapı’ya, 29.02.2024

Kütahya’ya güneyden girip çarşıya uğramadan yük kapısına gidebilirsiniz Yol üstünde sizi önemli çeşmeler karşılar. Belgeseli izlemek için tıklayınız.

Kale-i Bala, Yük Kapısı, 07.03.2024

Kalenin güneyinde Sultanbağı kapısı veya Yük Kapısı ismyle bir kapı vardır. Diğer iki kapı başka amaçlar taşısa da yükler bu kapıdan girmektedir. Belgeseli izlemek için tıklayınız.

Bir kapıdan diğerine, 14.03.2024

Aslanlı Kapı’dan Yük Kapısı’na giderken kalenin eteklerinde bir yolculuk yaparsınız. Kaleye en yakın bölge, tarihte en önemli bölgedir. Belgeseli izlemek için tıklayınız.

Meydan, 21.03.2024

Germiyanoğlu eseri Meydan Cami bugün şehrin tam ortasında. Ama tarihte Kütahya’yı pas geçen tarihi bir yol üzerine yapılmıştı. Yapıldığı yer şehrin ana yolu ile şehrin ana akarsuyunun kesişim noktasıydı. Belgeseli izlemek için tıklayınız.

  • Hadrianeia Yolu, Mithat Paşa Caddesi
  • Meydan
  • Meydan Cami, Arslan Bey Cami
  • Meydan Köprüsü
  • Donbey Köprüsü

Meydan Caddesi, 28.03.2024

Doğudan girip Batıya giden şehrin ana caddesi üzerinden kale kapısına giden yol bugün Meydan Caddesi ismiyle bilinen tarihi bölgedir. Belgeseli izlemek için tıklayınız.

Tahıl Pazarı, 05.04.2024

Çarşı mutlaka kalenin ana kapısına yakın bir yerde olmalıydı. Gerçekten de Aşağı Çarşı, Aslanlı Kapı’ya ulaşan Hisar Yolu başlangıcına en yakın bölgededir. Doğu’dan şehre girip kale kapısına giden en kısa yol olan Meydan Caddesi ile Hisar Yolu arasında “Tahıl Pazarı” vardır, çarşının merkezi. İzlemek için tıklayınız.

  • Meydan Caddesi
  • Tahıl Pazarı Sokak
  • Kaditler Cami
  • Kapan *Aşağı Çarşı
  • Dai Sokak

Kobakdibi, 18.04.2024

Doğu-batı yolu üzerindeki önemli noktalardan biri. Bir meşe ağacından ismini almış bir bölge şehrin hem batı girişini hem de çarşıdan batıya doğru çıkışı temsil eder. Ayrıca Ilıpınar ile Doğu-batı yolunun kesiştiği noktadır. İzlemek için tıklayınız.

Kobak Caddesi, 05.05.2024

Kobakdibi’nden Aşağı Çarşı’ya giden güzergah. İki mescid, dört çeşme içerir. Aşağı Çarşı’dan batıya doğru şehirden çıkacaklar için ana güzergahtır. Kobakdibi’ne ulaşır. İsmini de buradan alır. İzlemek için tıklayınız.

devam ediyor