Kütahya oyunlaştırılıyor

Kütahyalı yazılımcı ve girişimci Abdullah Reha Nazlı, Kütahya’da geçen oyun ve çizgi film projelerine başladıklarını söyledi. Sekiz aydır hem teknoloji konusunda AR-GE yaptıklarını hem Kütahya tarihi konusunda dört koldan çalıştıklarını söyleyen Nazlı; çalışmaları sayesinde daha oyun ortaya çıkmadan bile aylardır her gün Kütahya için adeta kitap değerinde grafik ve videolar paylaştıklarını belirtti.  

Geçen yıl sahibi olduğu yayınevinin bastığı Kütahya kitabı için 3D modellemeler yapmasıyla proje fikrinin başladığını söyleyen Nazlı, zamanla projenin tüm şehri hatta şehrin tüm tarih katmanlarını büyük bir simülasyona dönüştüğünü açıkladı. Şu anda Kütahya’daki tüm tarihi eserleri çizdiklerini ve konaklar ile çeşmeleri dahi tasarladıklarını belirten Nazlı, şehrin her metrekaresini dolaşarak Kütahya’nın tarihte nasıl gözüktüğünün izlerini sürdüklerini açıkladı. Ekibinde şu anda bir tarihçi, bir arkeolog yer aldığını, ellerinin altında Kütahya ile ilgili bugüne dek yayımlanmış tüm kitapların olduğunu, Kütahya hakkında bilimsel makaleleri taradıklarını söyleyen Nazlı farklı dönemlerin farklı simülasyonları olacağını belirtti. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin simülasyonlarını hazırladıklarını söyleyen Nazlı, 3D karakterlerle çalışmaları başladıktan sonra bu simülasyonların içinde gezilebilir oyun ve çizgi filmler ile belgesellere dönüşeceğini belirtti. 

Abdullah Reha Nazlı: “Sultan II. Bayezid Kütahya için ‘Frigyanın payitahtı’ diyor. Roma İmparatorluğu için önemli bir kent idi. Bizans’ın Anadolu’daki dört psikoposluk merkezinden biri idi. Germiyan’ın başkenti idi. Osmanlı’nın Evliya Çelebi’ye göre dördüncü büyük eyaleti olan Anadolu Beylerbeyliği’nin başkenti idi. Tarihin her dönemi önemli olmuş kentimizle ilgili kitaplarda duran, kaybolmak üzere olan veya unutulmuş her şeyi simülasyonlar aracılığıyla korumak, gençlerin içinde gezip maceralara atılacağı oyunlar haline getirmek, şehrimizin çevre iller başta olmak üzere tüm ülkeden turist çeken bir yer haline gelmesini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Dünya’nın büyük kentleri ve ülkemizde İstanbul dışında neredeyse hiçbir şehir için yapılmayan çalışmaların Kütahya için hayalini kurduğunu belirten Nazlı, bir hedef koymadan sadece şehirleri için başladıkları bu projenin nereye varabileceği ile ilgili çok farklı ihtimaller olduğunu söyledi. Kütahya’nın bir yazılım kenti olabilecek potansiyelde olduğunu belirten Nazlı, dünya ile aynı teknolojiyi kullanan bağımsız şirketlerin ve gençlerin farklı geçimler aramak yerine şehrimizde yetenek ve kültürlerini kullanma imkanı bulacağı bir kültür ve ortam oluşması gerektiğini açıkladı.

İHA, 28.09.2022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *