Kütahya’nın Ütopik Simülasyonu

Tüm tarihi eserler duruyor olsaydı, konaklar korunsaydı, dereler aksaydı Kütahya nasıl gözükürdü? KÜTOPYA, Kütahya’nın tam haliyle korunmuş olduğu hayali bir evrendir. Burada ağaçlar yeşil kalır, çeşmeler akar, binalar eskimez, detaylar kaybolmaz.

Alametifarikalar

Hikayeler

KÜTOPYA’yı ortaya çıkarmak için
Kütahya Araştırmaları

*yayınlamaya başladık ancak henüz tamamlanmış değil. Bazı başlıklar link olsa da linkin içinde henüz eklemek istediğimiz her şey eklenmemiş olabilir

Ulaştığımız arşivler sizlerle paylaşıyoruz. Kitaplar, makaleler, görüşlerle Kütahya’nın hiç derlenmemiş tüm tarihi ve kültürel zenginliğini internette herkesin ulaşabileceği şekilde yayınlıyoruz.

Kayıp Cennet

Avrupa’dan çıkıp Orta Doğu’ya giden bir seyyah Kütahya için “son yeşil cennet” der.

Kale-i Bala

Kütahya’daki 1500 yıllık Bizans kalesi

Kütahya Çeşmeleri

Kütahya, bugüne ulaşmış 50’den fazla tarihi, yüzlerce sebil çeşmesi ile bir su cennetidir

Kale-i Sagir

Kütahya’daki 600 yıllık Osmanlı kalesi

Kütahya’nın Pınarları

Evliya Çelebi Kütahya’nın binlerce pınarı olduğunu söyler

 • Tellal Suyu
 • Germiyan Suyu
 • Hisar Suyu
 • Ulu Cami Suyu
 • İshak Fakih Suyu
 • Eski Yeni Hamam Suyu
 • Küçük Su
 • Yasrizade Suyu
 • Hacıbekir Suyu
 • Hazer Dinari Suyu
 • geliyor
 • devamı

Kütahya Evleri

Kütahya’ya özgü Türk evleri. Bugün şehre özgü üslubun son birkaç örneği var artık.

Kütahya Konakları

Anadolu Beylerbeliği başkenti. Mahalle mahalle ayrı üslupta muazzam konaklarla dolu bir şehir.

Kütahya Medreseleri ve Külliyeleri

İslam’ın Altın Çağı’nda Anadolu’daki en önemli hekim Kütahya’daydı; Hekim Sinan. Üstelik bu dönemde yüzlerce yıldır rasat ve tıp çalışmaları yapılıyordu.

 • Vacidiye Medresesi
 • İshak Fakih Medresesi
 • Rüstem Paşa Medresesi
 • Nallı Medrese
 • Ali Paşa Külliyesi
 • Haliliye Külliyesi
 • Karagöz Ahmet Paşa Külliyesi
 • Yakup Bey Külliyesi
 • Darülkurra
 • devamı

Medeniyet üstüne medeniyet

Bir Osmanlı camisinin önünde Roma taşlarıyla yapılmış bir çeşme görürsünüz. Arkanızda Germiyan hamamı vardır, önünüzde Bizans malzemeleri…

 • Antik yollar
 • Köprüler
 • Roma kalıntıları
 • Kiliseler
 • Tarihi mahalleler
 • Roma Kütahyası
 • Bizans Kütahyası
 • Selçuklu Kütahyası
 • Germiyan Kütahyası
 • Osmanlı Kütahyası
 • devamı

Kütahya Camileri

Selçuklu, Germiyan, Osmanlı dönemlerinde yapılmış tarihi camilerle Kütahya hala bir imparatorluk kentidir

 • Ulu Cami
 • Kurşunlu Cami
 • İshak Fakih Cami
 • Yeşil Cami
 • Saray Cami
 • Arslan Bey Cami
 • Lala Hüseyin Paşa Cami
 • Molla Bey Cami
 • Takvacılar Cami
 • devamı

Kütahya Mescidleri

Kütahya’nın tarihi sokaklarında, kimisi yüzlerce yıllık mescidler bulunur. Şimdi cami olmuş pek çok eser de bir zamanların mescidleridir.

 • Hazer Dinari Mescidi
 • Hıdırlık Mescidi
 • Çinili Cami
 • Dükkancık Mescidi
 • Akif Dede Mescidi
 • Öksüz Oğlan Cami
 • Cemalettin Mescidi
 • Aleaddin Mescidi
 • Cedid Mescidi
 • devamı

Kütahya Hanları

3 kervansaray 17 han ile Anadolu’nun ticaret merkeziydi

 • Kapan Hanı
 • Çukur Han
 • Pirinç Hanı
 • Şevelli Hanı
 • Şapçı Hanı
 • Biber Hanı
 • Kazan Hanı
 • Merkez Han
 • Ali Kalfa Hanı
 • devamı

Kütahya Çarşıları

Kütahya 800 dükkan ile İpek Yolu’nun son duraklarından biriydi

 • Büyük Bedesten
 • Küçük Bedesten
 • Kavaflar Çarşısı
 • Testiciler Çarşısı
 • Sarraflar Çarşısı
 • Melek Girmez Sokak
 • Pekmez Pazarı
 • Küçük Çarşı
 • Saman Pazarı
 • devamı

Kütahya Tekkeleri

Rumi’nin torunu Ergun Çelebi, Kütahya’da yatar. Konya’da başlayan Mevlevilik Kütahya’da son bulmuştur.

Kütahya Türbeleri

Hem Mevlevi kenti olmak, hem Selçuklu, hem Anadolu Beylerbeyliği başkenti… Kütahya’nın her mahallesinde pek çok türbe vardır.

 • Karagöz Ahmet Paşa Türbesi
 • Sunullah Gaybi Türbesi
 • Paşam Sultan Tübesi
 • Cemalettin Türbesi
 • Şeyh Salih Efendi Türbesi
 • Efendi Bula Türbesi
 • Ahi Arslan Türbesi
 • Esrek Sultan Türbesi
 • Ahi Evran Türbesi
 • Sultanbağı Türbesi
 • devamı

Kütahya Hamamları

Evliya Çelebi’nin bahsettiği hamamların ikisi hariç hepsi bugüne ulaşmıştır. Şehir merkezinde 9 tarihi hamam vardır.

 • Saray Hamamı
 • Şengül Hamamı
 • Kemer Hamamı
 • Balıklı Hamamı
 • Lala Hamamı
 • Eğdemir Hamamı
 • Küçük Hamam
 • Kazasker Hamamı
 • Gavur Hamamı
 • devamı

Çay sıraları

Bugün artık cadde olsalar da bir zamanlar “çay sırası”nda olmak önemli bir şeydi. Ve Kütahya gibi bir şehirde ayrı bir başlık olmalılar.

 • Şengül sırası
 • Kapan Meydanı
 • Köprübaşı çay sırası
 • Balıklı çay sırası
 • Meydan Cami çay sırası
 • Gökçimen
 • Behdi Sokak çay sırası
 • Taşköprü
 • Çamlıbahçe çay sırası
 • Kışlaönü
 • devamı

.

Tarihi Caddeler

 • Müderris Caddesi
 • Abdurrahman Paşa Caddesi
 • Kobak Caddesi
 • Lala Hüseyin Paşa Cadddesi
 • Ertuğrul Gazi Caddesi
 • Yeni Cadde
 • Spor Caddesi
 • Mithat Paşa Caddesi
 • Abdurrahman Paşa Caddesi
 • Taşköprü Caddesi
 • devamı

Tarihi Sokaklar

 • Mahvel Sokak
 • Kütüphane Sokak
 • Hacı Bekir Sokak
 • Kurşunlu Sokak
 • Palanga Sokak
 • Karadonlu Sokak
 • Dombey Sokak
 • Mescit Sokak
 • Bandım Sokak
 • Vakıf Sokak
 • devamı

Ahşap Eserler

 • Gazi Kemal Okulu
 • Rıfat Efendi Konağı
 • Barbaros Okulu
 • Kurtuluş Ortaokulu
 • Yüksek Kahve
 • Cumhuriyet Oteli
 • Zeybek Hanı
 • Şeker Konağı
 • Hisaraltı Kahvesi
 • geliyor
 • geliyor
 • devamı

Taş Yapılar

 • Hükümet Sarayı
 • Taş Mektep
 • Ziraat Bankası
 • Muvakkithane
 • Darülkurra
 • Osmanlı Bankası
 • Asmalı Konak
 • Postane
 • Aşağı Çarşı Taş Yapılar
 • Gökşadırvan
 • devamı
 • devamı

Şehri inşa edenler

 • Hezar Dinari
 • II. Yakub Bey
 • Hisar Bey
 • İshak Fakih
 • Yıldırım Bayezid
 • Karagöz Ahmet Paşa
 • Seyyid Ali Paşa
 • Lala Hüseyin Paşa
 • Rüstem Paşa
 • Ahmet Fuat Paşa
 • devamı

Şehirle özdeşleşenler

 • Matrakçı Nasuh
 • Vahit Paşa
 • Rıfat Efendi
 • Hisarlı Ahmet
 • Evliya Çelebi
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 • Ahmet Yakupoğlu
 • Charles Texier
 • Albert Gabriel
 • Guillaume Berggren
 • devamı

Sembolik Bölgeler

 • Ahırardı
 • Şehreküstü
 • Meydan
 • Musalla
 • Saray
 • Kapan
 • Aşağı Çarşı
 • Maruf
 • Devayatağı
 • Cedit
 • devamı

Yüksek Kütahya

 • Yellice Dağı
 • Acem Dağı
 • Hisar Tepesi
 • Hıdırlık Tepesi
 • Kunduören
 • Aksu
 • Taşbayır
 • Maltepe
 • Kırklar
 • geliyor
 • devamı

Psikocoğrafya

Kütahya’nın güzergahları, akarsuları ve pınarları sokakları ve camilerin konumlarını nasıl belirledi. Kütahya’nın coğrafyası ile bugünkü şehir arasındaki ilişki.

 • Cumhuriyet Caddesi
 • Suların camilere etkisi
 • İshak Fakih ve camiler
 • Arslan Bey (Meydan) Cami
 • Kervan Yolları
 • Mithat Paşa Caddesi
 • Sokakların yönleri
 • geliyor
 • geliyor
 • devamı

Etimoloji

Kütahya’daki sokak, cadde ve muhit isimleri genelde bir zamanlar o bölgede olan bir şeylerden alıyor.

 • Sokak isimlerinin kaynakları
 • Mahalle isimlerinin kaynakları
 • Türkülerde Kütahya yerleri
 • Şiirlerde Kütahya yerleri
 • Değirmenlerde Kütahya yerleri
 • geliyor
 • geliyor
 • geliyor
 • geliyor
 • devamı

Kaynaklar

KÜTOPYA projesininin ortaya çıkarılmasında kitaplardan, makalelerden, kişisel arşivlerden, şehirdeki detaylardan, eski fotoğraflardan, resimlerden, minyatürlerden, gravürlerden yararlanılmaktadır.

Kaynakları görmek için tıklayınız.

Ekip

KÜTOPYA, üç kişilik gönüllü bir çekirdek ekiple birlikte destek veren herkesin emekleriyle ortaya çıkmaktadır. Tüm ekibi görmek için tıklayınız.

Abdullah Reha Nazlı

Mühendis, tasarımcı, yazar

Proje lideri, level tasarım, 3D tasarım, tarih araştırmaları

Ensar Bekir Nazlı

Arkeolog, yazar

Tarih araştırmaları, kurgu üretici

İsmail Germiyanoğlu

Tarihçi

Tarih araştırmaları

Nasıl başladı?

Çocukken kitapçıda şehirleriyle ilgili dinledikleri 20 yıl sonra aklına gelen bir mühendis ve bir arkeolog… devamını oku

Nasıl ilerleniyor?

Gönüllü bir ekip Kütahya üzerine yazılmış her şeyi okuyup günde bir kez toplantıda bir araya gelip… devamını oku

Nereye gidiyor?

Oyun çağında tüm şehirler artık içinde gezilebilir simülasyonlar haline getiriliyor. AR, VR, Yapay Zeka… devamını oku

KÜTOPYA kullanılarak üretilen belgeseller ve KÜTOPYA çalışmaları ile ortaya çıkan araştırmalar;